KAINUUN
AHA-ASIANTUNTIJAT OY

Kuntotutkimukset ja asbestikartoitukset perusteellisesti, vuosien kokemuksella - Kainuu, Savo, Karjala

KAINUUN AHA-ASIANTUNTIJAT OY

Olemme puolueeton uudisrakennus- ja peruskorjauskohteiden kartoittaja yli kymmenen vuoden tutkimuskokemuksella.

Teemme peruskorjauskohteiden kuntotutkimukset ja haitta-ainekartoitukset sekä vastaamme uudiskohteiden työmaa-aikaisesta laadunvarmennuksesta. Meiltä saat puolueettoman tutkimustyön vuosien kokemuksella ja ammattitaidolla. Asiointi kanssamme on mutkatonta ja reilua.  
 
Palvelemme rakennuttajia sekä kiinteistön kunnosta, huollosta ja myynnistä vastaavia tahoja Kainuun, Savon ja Karjalan alueilla. Tarjoamme myös alan koulutusta ja konsultointia aina asiantuntevasti. Kaikki palvelut helposti saman katon alta!

Puolueeton
tutkimustyö

Ajantasaista
osaamista

Selkeä
raportti

Asbestikartoitus ja kuntotutkimus

» Näin homma etenee

  1. Ota reilusti yhteyttä!
  2. Kartoitamme aluksi lähtötiedot.
  3. Laadimme tämän jälkeen tutkimussuunnitelman.
  4. Aloitamme kenttätyön eli on kohteessa tehtävän tutkimustyön aika.
  5. Analysoimme ja tulkitsemme tulokset.
  6. Koostamme tulokset sinulle selkeään ja ymmärrettävään muotoon – tästä loppuraportista selviävät myös toimenpidesuositukset.

Kanssamme toimiessasi et siis joudu itse ihmettelemään tuloksia ja pohtimaan johtopäätöksiä. Meidän tehtävämme on pureskella tulokset puolestasi ja antaa ehdotukset jatkotoimista.

Usein kysytyt kysymykset

» Yleisimmät kysymykset

Ei tarvitse, teemme kaikki rakenneavaukset itse. Avaukset tehdään pölyttömästi ja suljetaan ilmatiiviisti. Meiltä hoituvat kaikki työvaiheet yhden luukun taktiikalla!

Kyllä, raportti kirjoitetaan selkokieliseen muotoon, ja se sisältää aina myös toimenpidesuositukset. 

Meillä on laaja yhteistyöverkosto, jonka puoleen ohjaamme asiakkaat – asiakkaan etu on aina tärkeintä! 

Tutkimusajankohtaa sovittaessa kerromme, jos tutkimustyötä varten tulee erikseen huomioida jotain. Tutkittavan kohteen piirustukset on hyvä ottaa esiin, mikäli niitä on! 

Palvelumme

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Lainsäädäntö velvoittaa rakennuttajaa teettämään rakennuksen ja teknisten laitteiden asbestikartoituksen aina ennen peruskorjausta, remonttia tai rakennuksen kokonaispurkua.

Teemme rakennushankkeeseen ryhtyvälle lainsäädännön tarkoittamat asbestikartoitukset räätälöidyssä, tarpeen mukaisessa laajuudessa. 

Rakennusten kuntotutkimukset

Kainuun AHA-asiantuntijat toteuttavat rakennusten kunto- ja sisäilmastotutkimukset aina perustuen hyvään tutkimustapaan ja ajantasaiseen tietoon.

Tutkimusvastaavamme on sertifioitu rakennusterveysasiantuntija eli täyttää asumisterveysasetuksen 245/2015 määrittelemän asiantuntijan pätevyyden.

Asuntokaupan
kuntotarkastukset

Yrityksemme palvelee niin asunto-osakkeen, omakotitalon ja loma-asunnon myyjää sekä ostajaa kauppatilanteeseen liittyen toteuttamalla asuntojen ja rakennusten kuntotarkastuksia sekä kosteusmittauksia.

Tarkastusajankohta voidaan sopia joustavasti asiakkaan tilanteen mukaan, yleensä viikon sisään.

Pinnoitettavuus ja pölynhallinta

Tarjoamme uudisrakennuksiin ja saneerauskohteisiin betonirakenteiden pinnoitettavuusmittauksia.

Lisäksi teemme rakennustyömaan kvartsipölymittauksia sekä asbestipurkutyöntekijöiden hengityssuojainten tiiveysmittauksia sekä rakennustyömaiden P1-puhtausluokituksia.

Asbesti-
purkutyöt

Yrityksellämme on asbestin purkutyöhön oikeuttava asbestipurkutyölupa. Toteutamme asbestipurkutyöt lainsäädännön vaateiden mukaisesti kattavasti eri kohteisiin.

Työntekijöillämme on pitkäaikainen kokemus monentyyppisistä asbestipurkutöistä. Asbestipurkutyön lisäksi teemme myös muiden haitta-aineiden purkutyötä.

Räätälöidyt
teemakoulutukset

Räätälöimme teemakoulutuksia työyhteisösi tarpeiden mukaan.

Toteutamme koulutukset joko muutaman tunnin kestävinä tietoiskuina tai syvemmin aihetta käsittelevinä päiväkoulutuksina. Koulutamme asbestipurkutyöntekijöitä näyttötutkintona yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. 

Perusteellista tutkimustyötä.

Tiimi

Teemme perusteellista rakennusten tutkimustyötä pitkäaikaisella kokemuksella Kainuun, Savon ja Karjalan alueella. Palvelumme ovat puolueettomia, ja työt toteutetaan aina viimeisimpään tekniseen tietoon tukeutuen. Raporttimme ovat selkeitä ja antavat yhteenvedon tilanteesta, lisäksi saat aina tarvittavat toimenpidesuositukset.

* Sertifioitu RTA voi toimia ulkopuolisena asiantuntijana ratkomassa rakennusten kosteus- ja homevaurioihin tai sisäilmasto-ongelmiin liittyviä kysymyksiä. RTA on koulutuksensa puolesta monialainen rakennusten kuntoon ja sisäilmastoon liittyvien tekijöiden asiantuntija.

Hanna Tertsunen

tutkimusvastaava · yrittäjä · rakennustekniikan insinööri (AMK) · sertifioitu rakennusterveysasiantuntija · sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja

Kuntotutkimukset, asiantuntijakysymykset, asbestikartoitukset

p. 044 048 9339,
hanna@ahakartoitus.fi

Sami
Rimpiläinen

kartoittaja
rakennustekniikan insinööri(AMK)
asbestipurkaja

Asbestipurkutyöt,
kosteusmittaukset

p. 045 690 0400,
sami@ahakartoitus.fi

Ota yhteyttä

Kaikki kentät ovat pakollisia.

Alueenamme on Kainuu, Savo ja Pohjois-Karjala.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Asbestikartoituksen yhteydessä selvitämme myös muut rakenteiden haitta-aineet, joilla on merkitystä purkutyössä tai jätteenkäsittelyssä. Laadimme kartoitustyöstä selkeän raportin, joka sisältää asbestin tilakohtaisen massoittelun. Asiakirja on rakennushankkeeseen ryhtyvälle osa hankkeen kilpailuttamista ja ohjaamista, ja se palvelee myös rakennuksen jatkokäytössä. 
 
Lisäksi olemme rakennuttajan vankka tuki peruskorjauksen eri vaiheissa, jotka liittyvät asbesti- ja rakennuspurkutyön valvontaan sekä puhtauden ja kosteuden hallintaan.  

Rakennusten
kuntotutkimukset

Rakennusten kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus tehdään aina tarpeen vaatimassa laajuudessa. Asiantuntijuuteemme kuuluu kartoittaa yhdessä rakennuksen omistajan kanssa, millainen tutkimusten tarve milloinkin on kyseessä. Laajemmissa kohteissa voimme laatia myös rakennuksen omistajalle erillisen kuntotutkimussuunnitelman työn kilpailutusta varten. Tutkimustyön lähtökohtana on aina Ympäristöopas 2016 Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. 
 
Rakennusten kuntotutkimuksessa määritellemme rakennuksen kosteus- ja homevaurioitumiselle herkät riskirakenteet sekä niiden kunnon. Tutkimustyöhön kuuluu rakennekosteusmittaukset ja materiaalinäytteiden mikrobianalyysit. Lisäksi kuntotutkimuksessa tarkastellaan rakennuksen painesuhteita ja mahdollisten rakenteellisten vuotojen esiintymistä. 
 
Rakennuksen sisäilmastoon liittyen teemme lisäksi muiden sisäilmastoaltisteiden tutkimuksia. Näistä yleisimmät ovat teolliset mineraalikuidut (MMMF), haihtuvat kemialliset yhdisteet (VOC) ja aldehydit (formaldehydi). Nämä ovat riskitekijöitä, jotka voivat heikentää rakennuksen sisäilmaa. Tutkimuksissa tehdään aina myös aistinvaraista arviointia, ja lisäksi arvioidaan teknisten laitteistojen tilaa, siltä osin kuin laitteistolla on vaikutusta tutkimukseen. 
 
Kuntotutkimuksen esivalmistelu vaatii yleensä aina kohdekäynnin. Käyttöön saatavat rakennuksen piirustukset antavat parhaimman pohjan tutkimustyön suunnittelulle. Asiakkaalle toimitettavasta tutkimusraportista selviää asiantuntijanäkemys rakenteiden kunnosta ja mahdolliset korjausehdotukset. Sisäilman altisteiden vaikutus rakennuksen sisäilmaan annetaan tulosten perusteella ja arvioidaan jatkotoimenpide-ehdotukset. 

Asuntokaupan
kuntotarkastukset

Asuntokaupan kuntotarkastus tehdään pohjautuen suoritusohjeeseen: KH 90-00394 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Asuntokaupan kuntotarkastuksessa arvioidaan rakennuksen tilaa rakennusosittain sisältäen rakenteiden riskiarvioinnit. Kuntotarkastus on rakenteita rikkomaton, pintapuoleinen ja aistinvarainen. Kuntotarkastuksen yhteydessä kartoitetaan pintakosteusmittarilla märkä- ja kosteatilat sekä erillisten vesipisteiden ympäristö.  
 
Asuntokaupan kuntotarkastuksesta tilaaja saa käyttöönsä puolueettoman arvion rakennuksen tarkastushetkellisestä tilanteesta. Raportissa esitetään havaitut puutteet, viat ja vauriot sekä toimenpidesuositukset näille. Lisäksi raporttiin kirjataan tiedoksi, mikäli joku rakenneosa tai tekninen laitteisto on saavuttanut teknisen käyttöikänsä eli uusiminen on ajankohtaista. Rakenteelliset riskit, joiden selvittäminen vaatisi varsinaisen kuntotutkimuksen, kirjataan myös tiedoksi. 
 
Asuntokaupan kuntotarkastusajankohta voidaan sopia joustavasti, yleensä viikon sisään tilauksesta. Tarkastusraportti luovutetaan ennakkomaksua vastaan asiakkaan käyttöön noin viikossa tarkastusajankohdasta.  

Pinnoitettavuus
ja pölynhallinta

Pinnoitettavuusmittaukset 
Tarjoamme uudisrakennuksille ja saneerauskohteisiin betonirakenteiden pinnoitettavuusmittauksia tehokkaasti ja nopeasti. Saat tutkimusraportin käyttöösi seuraavana päivänä mittatulosten lukemisesta. Teemme pinnoitettavuusmittauksia sekä porareikä- että näytepalamittauksina, asiakkaan tarpeen mukaan. Meiltä saa käyttöön myös lattialämmitettyihin tiloihin lämpökameran mittauskohtien valintaa varten.

P1-puhtausluokitus 
Tarjoamme rakennuttajille ja rakentajille rakennustyömaiden puhtausluokitukseen liittyvät tarkastukset työmaa-aikaisina tarkastuskierroksina sekä toimintakoe- ja luovutusvaiheissa. Meiltä saat asiantuntija-apua niin P1-rakentamisen suunnittelussa kuin sen valvonnassa työsuoritteiden aikana. Oman tutkimuslaitteiston ansiosta toimintamme on joustavaa. Palvelumme ovatkin helposti sovitettavissa rakennustyömaan aikatauluihin.

Kvartsipöly ja sen mittaukset 
Vna 1267/2019 työhön liittyvästä syöpävaaran torjunnasta asetti kvartsipölylle sitovan raja-arvon. Tämä koskee oleellisesti rakennustyömaita, missä tutkitusti yleisimpiä pölylajikkeita on kvartsipöly. Tuomme asiantuntemuksemme rakennustyömaan pölyn hallintaan sen eri vaiheissa: teemme pölyn hallinnan suunnittelua sekä pölyhallintaan liittyviä katselmuksia työmaaolosuhteiden kehittämistyön tueksi. 

Asbestipurkajien hengityssuojainten tiiveysmittaus 
Asbestipurkutyön työntekijöiden hengityssuojaimien eli maskien tiiveysmittaus tapahtuu Quantifit® tiiveystestauslaitteistolla. Mittaustapahtumassa asbestityöntekijän maskiin asetetaan mitta-anturit, jonka jälkeen mitattava henkilö noudattaa laitteiston antamia ohjeita. Tiiveysmittauksen tuloksen saa välittömästi tiiveystestauksen jälkeen, ja todistuksena tästä maskiin kaiverretaan testaustunnus. Tiiveysmittauksessa voidaan mitata sekä puoli- että kokomaskeja. Maskimittaus on mahdollista tehdä kauttamme joko asbestipurkutyöyrityksen omissa tiloissa tai toimistollamme Kajaanissa.

Asbestipurkutyöt

Räätälöidyt
teemakoulutukset

Teemakoulutusten aihepiirit käsittelevät alan tärkeitä aiheita, kuten asbestia ja rakennusmateriaalien haitta-aineita, rakennuttajan ja rakentajan haitta-aineisiin liittyviä velvoitteita sekä muita saneeraustyömaiden erityiskysymyksiä. 
 
Koulutamme asbestipurkutyöntekijöitä rakennusalan näyttötutkintona yhteistyössä 4U Koulutuspalvelut Maliset ja AEL:n kanssa. 
 
Ota yhteyttä ja kerro työyhteisösi koulutustarpeista. Räätälöimme juuri tarpeisiinne sopivan koulutuskokonaisuuden!  

Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 30.9.2018. Viimeisin muutos 30.9.2018.1. Rekisterinpitäjä

Kainuun Aha-asiantuntijat Oy
Y-tunnus: 2755076-6
Osoite: Välikatu 15, 87100 Kajaani

Hanna Tertsunen
044 048 9339, hanna(at)ahakartoitus.fi2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hanna Tertsunen
044 048 9339
hanna(at)ahakartoitus.fi3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä laskutus.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).